Algemene voorwaarden:

U dient het aanvraagformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.
– Voor 10 maart 2024 dient de organisatie in het bezit te zijn van:
    A) Het volledig ingevulde en door de aanvrager ondertekende inschrijfformulier
    B) Een kopie van inschrijving van de Kamer van Koophandel
    C) Een kopie van uw WA-verzekering
– Is vóór 10 maart 2024 géén deelnameformulier ontvangen, verliest u uw standplaats
– Kramen, wagens en open plaatsen in te richten op 9 mei 2024 tussen 6.00- en 8.00 uur. Bent u om 8.00 uur niet aanwezig bij uw plek, behoud de organisatie zicht het recht voor uw plek aan een ander te vergeven. Restitutie van het inschrijfgeld is in geen enkel geval mogelijk. De standplaats dient volledig te worden benut. Kraamvergroting/uitbreiding – (uitbouw / opbouw) is ten strengste verboden. Bakkraam/Auto moet 2 mtr afstand houden met de naaste deelnemer (s). Er mag geen alcoholische drank worden verkocht.

– U ontvangt op voorhand digitaal u exacte standplaats op kaart met bijbehorende nummer. Alleen op die plek wordt u geaccepteerd. Staat u op een ander- of buiten u plek en verplaatst u zich na sommatie van organisatie niet zal u uitgesloten worden van verdere deelname aan de braderie.

– In verband met de veiligheid en het voorkomen van opstoppingen, mag er binnen het parcours géén etenswaren worden verwarmd tussen gebouwen en het loopgedeelte van het publiek. Dit wordt alleen toegestaan op speciale aangewezen foodplaatsen.
– Er mag niet worden afgeweken van de gemarkeerde afmetingen van de standplaatsen.
– Geen branche-vreemde artikelen te verkopen, alleen waren die u heeft ingevuld. De standplaats schoon achter te laten en al het afval mee te nemen. Bij het niet schoon achterlaten van uw standplaats, kunt u een rekening/nota verwachten!
– Voldoen aan de eisen van de Keuringswet van waren.
– De braderie start om 09.00 uur. Het is verboden om voor 18.00 uur te vertrekken!

Veiligheidsvoorschriften Gemeente, Politie en Brandweer:
– Er mogen geen auto’s en aanhangers achter de kramen worden geplaatst. Er moet altijd een doorgaande route met een breedte van 4,50 mtr en een hoogte van 4,20 mtr worden vrijgehouden! Bakkraam/auto moet 2 mtr afstand houden van buur.
– Brandkranen of andere waterwinplaatsen dienen in alle gevallen te worden vrijgehouden. Alle mobiele bakkramen dienen te beschikken over een deugdelijk en goedgekeurd brandblustoestel met een vulling van minimaal 6 kg of liter blusstof (conform NEN 2559).
– Met betrekking gasflessen van bak– en braadkramen gelden de volgende regels:
   1. Reduceerventielen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar, conform het jaartal dat staat vermeld op het reduceerventiel of de aankoopbon. Het reduceerventiel mag geen roestvorming vertonen.
   2. Elke verbindingsslang tussen een drukhouder en een verbruikstoestel e.d. moet voorzien zijn van een keurmerk, deugdelijk zijn, niet blootgesteld aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden en mag niet ouder zijn dan 5 jaar, (printdatum niet meegerekend); zie ook brandveiligheidsvoorschriften punt 3.
   3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html.

Alle aanwijzingen van de organisatie of handhavende en hulpverlenende instanties dienen stipt te worden opgevolgd. Bij constatering van het niet opvolgen c.q. uitvoeren van bovenstaande voorwaarden en voorschriften zal handhavend worden opgetreden en kunt u worden uitgesloten van verdere deelname aan de Braderie Hoensbroek!